Uppmana

408 ton "ofullständig geometri"

Finns att beskåda på Malmö Konsthall till den 21 oktober. Det väldiga trägolvet är täckt av flera tusen identiska betongblock, som bildar en geometrisk struktur, ett slags labyrintliknande nät.

Betongelementen har tillkommit i konsthallens produktionsworkshop, och själva processen är en del av verket. Just 408 ton är den maximala vikt golvet kan bära inklusive potentiella besökare. Installationen är gjort för konsthallen och smälter ihop med dess enkla, senmodernistiska sjuttiotalsarkitektur, där även det fina dagsljuset kommer till sin rätt. Det dekorativa mönstret har koppling till traditionell islamisk konst och är hämtat från Fredagsmoskén i Isfahan, Iran.

Konstnären Mike Nelson är född (1967) och bosatt i England. Hans skapande kännetecknas huvudsakligen av skulpturer och storskaliga arkitektoniska installationer. Nelson har de senaste 20 åren väckt enorm uppmärksamhet med ett antal spektakulära utställningar i konsthallar och museer världen över.

Nelsons nya verk i Malmös Konsthall ger ett avskalat och sparsmakat intryck. Det upprepade öppna mönstret, de lågt liggande och överskådligt gråskaliga betongobjekten har något lugnt och vilsamt över sig, en nästan meditativ inverkan. Material och form bildar en bra balans mellan tungt och lätt. Betraktaren aktiveras och involveras. Man kan gå omkring och bokstavligen kliva över konsten och bli en del av den. Anmärkningsvärt är inte bara den fysiska utan också den intellektuella påverkan, såtillvida att tolkningsmöjligheten får fritt spelrum beträffande verkets mångtydiga budskap. Denna utställning associerar till tidigare verk i konsthallen, t.ex. ”Betong” från 1996 och aspekter som begränsningar i tid och rum och ett före och ett efter. Kan det också finnas en anknytning till Malmös tidigare betydelsefulla cementindustri och dess mångkulturella befolkning?

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDF | Skriv ut | E-postadress

© ISS 2010 | ISSN: 2000-737X